Korrekt placering

Solcellerne oplader også batterierne i panelet i ”normal” dagslys. Der behøves med andre ord ikke at være skyfrit med direkte sol, før dine solcellelamper vil lyse.

Men solcellerne skal placeres omhyggeligt, fri for skygger og med retning mod syd. Også vinklen mod himmelen har betydning for at solcellen kan levere den maksimale ydelse.

Solceller er følsomme overfor skygger og bør som udgangspunkt placeres, så der ikke er nogen skygger, der rammer dem i løbet af dagen. et er derfor vigtigt at vurdere placeringen af solcellerne i forhold til skyggegivere, i form af træer, bygninger, buske, og lign.

Placér panelet fri for skygger

Vinkel panelet ca 40°mod himlen

Placér panelet mod en sydlig retning

Rengøring

Solceller fungerer på den måde, at der sidder en række dioder, der opfanger sollyset og omdanner dette til strøm. For at dioderne kan opfange lyset, er overfladen nødt til at være ren.

Alger, pollen, nedfaldsblade og støv kan gøre overfladen delvist eller helt uigennemsigtig, hvormed effekten af sollyset forringes kraftigt. Dermed falder ydeevnen tilsvarende og afhængigt af, hvor beskidte solpanelerne er, kan der være tale om timer i forhold til hvor længe dine Solcelle lamper vil være tændt.

Det er derfor vigtigt at tjekke sine solceller og rengøre dem, så sollyset kan udnyttes optimalt og dine Solcelle lamper lyser i længst mulig tid.

Vask aldrig solcellerne i solskin, hvor panelerne er meget varme

Brug aldrig højtryksrenser, skarpe genstande eller skrubbesvampe. Heller ikke til genstridigt snavs.

Bruger du rengøringsmiddel, så husk at skyl efter så der ikke sidder eventuelle rester fra rengøringsmidlet på solcellerne.

Min solcelle lyskæde lyser ikke nok

En solcelle lyskæde lyser i det omfang den har fået sol i løbet af dagen. I vinterhalvåret er det forventeligt at opleve en effekt på 20-25% i forhold til sommerhalvåret. Dette skyldes de kortere dage og solens placering på himlen.